1

על יזם העסקים לפעול כדי למנוע הונאה, מיצג שווא או כל פעולה לא אתית בסביבת העסקים אשר בו הוא פועל

2

יזם העסקים ימליץ ללקוחותיו לפנות אל אנשי מקצוע מטעמו, כגון: רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס וכד', כדי שיבדקו את הדוחות כספיים או כל חומר מהותי אחר וייצגו אותו כראוי בכל היבטים המשפטיים, באובייקטיביות

3

יזם העסקים, יחבר מסמך המתאר את העסק, עפ"י הנתונים שקיבל מבעל העסק. מסמך זה יקרא וייחתם ע"י בעל העסק. בחתימתו, מאשר בעל העסק את אמיתות הנתונים שנמסרו על ידו. מסמך זה יימסר למשקיע כמסמך בסיסי ממנו המשקיע ישאב מידע ראשוני אודות העסק

4

יזם עסקים המייצג את שני הצדדים לעסקה, מחויב לשמור ולקדם את האינטרסים של שני הצדדים, חייב לגבות עמלה משני הצדדים ולשרת את שני הצדדים בהגינות

5

יזם עסקים המייצג צד אחד לעסקה, מחויב לשמור ולקדם את האינטרסים של לקוחו, בד בבד עם שמירת הגינות עסקית עם שאר הצדדים לעסקה

6

על יזם העסקים לסכם את עמלתו לפני תחילת עבודתו ולהחתים את הלקוח על הסכם המסדיר את גובה העמלה וזאת כדי למנוע כל אי הבנה בנדון

7

יזם העסקים לא יפעל מבלי לידע את הסובבים אותו שהוא מייצג צד ג' כיזם עסקיO

8

על יזם עסקים המעוניין לבצע עסקה עבור עצמו או בן משפחה, לידע את הצד השני על כך שהוא או בן משפחתו אמורים להיות מעורבים באופן אישי בעסקה

9

בכל מודעה שיזם העסקים יפרסם, יצוין שם העסק שלו, כדי שכל פונה ידע שהפניה נעשית ליזם עסקים ולא למשקיע או בעל עסק פרטי

10

יזם העסקים ישתתף במפגשים בין הצדדים ויחד עם זאת, יאפשר מפגשים אישיים בין הצדדים, ללא נוכחותו

11

הדיסקרטיות הינה נר לרגליו של יזם העסקים. על יזם העסקים חלה חובת סודיות כלפי לקוחותיו. חובה זו שרירה גם לגבי עסקאות שלא הגיעו לידי מימוש

עם התרחבות נפח הפעילות של הפונים ליזמי עסקים, נפנה למשרד המשפטים, כדי שיאמץ כללים אלו ויהפכם לחוק – בדומה לחוקים הקיימים לתווך נדל"ן. עד אז, כל אחד צריך לדרוש ביצועים של כללים אלו, כדי להקטין את הסיכויים למעורבות של גורמים לא הוגנים

צרו קשר עוד היום ונכוון אתכם לעסקה הבאה שלכם