ליבת העסק

ישנם אנשים בעלי עסקים המעוניינים למכור את עסקיהם. מנגד ישנם אנשים בעלי מקורות כספיים, המעוניינים לקנות עסקים קיימים.
למעשה, מתקיים כאן "משולש":
הצלע האחת היא מוכר העסק,
הצלע השנייה היא רוכש העסק,
הצלע השלישית היא מפגש הרצונות של המוכר והקונה.
ברור כי ההסכמה בין המוכר לרוכש היא תנאי למימוש העסקה והחלפת הבעלות

חיבור האנשים לעסקים

שיחות אישיות עם המוכר והקונה (בנפרד), מאפשרים לאיש מקצוע, בעל ניסיון רב שנים, לקבל פרופיל אישי של המשתתפים, לצורך יצירת התאמה טובה ביניהם- המהווה תנאי לעסקה מוצלחת.
בנוסף לזאת, מוצע לרוכש לקבל ליווי וחונכות עסקית בתשלום, בין אם לתקופה הראשונית של הפעלת העסק בבעלות החדשה, ובין אם לתקופה ממושכת יותר, כל זאת בהתאם לרצונו של הרוכש

הערכת שווי

כל עסק המובא לטיפול "כדורי עסקים", עובר הערכת שווי בסיסית, תוך שימוש בכלים כלכליים וניסיון רב שנים. מודגש כי אין זו בדיקת תאימות ("דיו-דיליג'נס"), אותה אנו מבקשים מהרוכש שיבצע עם בעלי מקצוע מטעמו, על מנת שתישמר אובייקטיביות מלאה אל מול שני הצדדים לעסקה

אימות נתונים

אנו מבקשים מהקונה לקחת בעל מקצוע מטעמו, כדי לאמת את הנתונים החשבונאיים של העסק, גם זאת על מנת לשמור על אובייקטיביות מלאה אל מול שני הצדדים לעסקה

צרו קשר עוד היום ונכוון אתכם לעסקה הבאה שלכם